Background photo

Utstilling - Virtuelle turer

Biri - Tekstilvask Innlandet AS - virtuelle tur

Del av :

Hvordan bruke virtuell tur?

Rørlegger arbeidet utført av Arve Hagen AS

Isolasjons arbeide utført av Activ Nord AS

Tekstilvask Innlandet AS er et offentlig eiet vaskeri. Etter at Hedmark vaskeri AS og Oppland vaskeri AS ble fusjonert første halvår 2010, ble de to vaskeriene på Sanderud og Lillehammer, samlokalisert på Biri i mai 2012.

Bedriften har lange tradisjoner, med start for Hedmarks del i 1959 som sentralvaskeri for sykehuset. 
Oppland vaskeri ble etablert i 1973 for å ta hånd om fylkeskommunens vaskeribehov, men også der var vask for sykehusene viktig

Den mest vesentlig del av tøymengden har alltid vært tøy til sykehusene, men det har også vært vasket bl. a mye militærtøy fra Østlandsområdet. 
Rundt 1990 ble vaskeriene skilt ut som selvstendige enheter med det som da het begrenset ansvar og Oppland og Hedmark vaskeri BA var født. 
I 2001 ble BA-selskapene omgjort til aksjeselskap med fylkeskommunen og tilsammen 12 kommuner som eiere, og i 2004 kom Staten v/ det regionale helseforetaket/Sykehuset Innlandet inn som hovedeier.